Set 27 2010

Arredor do noitebús: menos política e máis seguridade viaria

Published by at 01:54 under Cousas da vida

O noitebús leva varios días no pim-pam-pum político, despois de o Noso Presidente dicir que o noitebús podía deixar de ser subvencionado por mor da crisE. Que non beban a última copa e paquen o bus, dixo. A oposición andou máis rápida do habitual, retrucou melodramaticamente e aínda dende o PP o presidente de NNXX, Javier Dorado, volveu á carga,  cubríndose de gloria no GC cun artigo de opinión impropio dun membro do gabinete do conselleiro de Economía e Industria.

Tanto uns coma os outros nunca se distinguiron por ter unha grande preocupación pola seguridade viaria, para alén de utilizala cando lles convén como arma política, -aínda que en todo hai graos-, pero semellaba que o consenso arredor do noitebús era xeral. Malia ser unha medida illada, que perde moita da súa efectividade ao non estar integrada nunha verdadeiro plano de educación viaria dirixido cara á nosa mocidade, os datos de uso do noitebús permiten afirmar con rotundidade, como facía a propio PP na oposición hai uns anos e xa no goberno dende a web da consellaría, que o noitebús é unha medida eficaz que salva vidas. Concretamente, entre o 1 de xullo do 2009 e o 31 de marzo do 2010 un total de 390 000 moz@s empregaron algunha das 260 rutas establecidas. Moz@s que non foron levados “en autocares nocturnos para que los menores se vayan de botellón” como lles chama agora o asesor dixital, i.e. nomeado a dedo, do goberno do PP. Non tal. Máis ben viaxaron nun medio de transporte colectivo, e de baixo custo, que achega a mocidade ás zonas de lecer e a disuade de empregar o seu vehículo particular, tal e como recomendan  as conclusións da totalidade dos informes de seguridade viaria na mocidade feitos en Europa. E por que? Por que destinar diñeiro público para subvencionar o transporte da xente nova que vai de marcha? Pois por varias razóns, mais fundamentalmente porque o problema existe. En Europa, os condutores novos, de 18-30 anos, supoñen o 10% da poboación pero están presentes no 27% dos accidentes mortais. Isto é, xogan un papel lamentablemente senlleiro na siniestrabilidade viaria. No estado, o 50% dos accidentes deste grupo de poboación acontece en fin da semana. Concretamente, no segmento de 18-21 anos o accidente-tipo é en fin de semana, nocturno, nunha vía convencional, cun só vehículo implicado. Unha saída de vía ou unha colisión contra un obstáculo, xeralmente. O mesmo que nos apresentan os xornais moitas fins de semana: grupo de rapaces novos, exceso de velocidade, de volta á casa de madrugada, choque mortal contra un poste/árbore/casa. Poña cadaquén os detalles que lembre.

É sabido que as características dos condutores novos, -o masculino é obrigado-, son caldo de cultivo para que acontezan estes accidentes: perciben en menor medida o risco, adoitan ter pouca experiencia, sobrevaloran a súa capacidade de reacción ao volante, ao que hai que unir que na actualidade o consumo de alcol e outras drogas, ademais do culto á velocidade, empeoran a situación. Polo tanto, calquera medida que vaia encamiñada á retirada deste colectivo das estradas de noite na fin de semana é precisa e ademais, como demostran os datos, efectiva. Pódese discutir a estratexia: a retirada total, quer dicir, a prohibición total de conducir nese horario, ou medidas de retirada parcial, como o alcolock, -sistema de bloqueo para condutores bébedos-, ou o fomento do transporte colectivo,  coma o noitebús. Pódese traballar en fomentar o lecer afastado do alcol e a droga, pódese endurecer a lexislación relativa aos locais de ocio nocturno, pero, unha vez  adoptado un modelo,  non se pode cualificar de “accesorio” un servizo, -moito menos facer brincadeira con el-, que nos últimos 10 meses dos que temos datos tivo case 400 000 usuarios e colaborou decisivamente a que nos últimos 5 anos o grupo de idade que máis reduciu a siniestrabilidade, dentro dun panorama xeral de grande redución, fose precisamente o da xente nova.

O 30 de abril de 2010, a Xunta abría o prazo para solicitar as subvencións para establecer as liñas do NoiteBús no segundo semestre de 2010. Dedicáronse 2,1 millóns de euros a subvencionar o servizo. Con estes cartos malamente se pagan 4 horas de viaxe do Bento XVI a Compostela. Pero claro, a relixión dá moitos máis votos ca a seguridade viaria e xa comezamos dicindo que os políticos nunca tiveran moita preocupación por ela.

FONTES:

http://www.dgt.es/was6/portal/contenidos/documentos/seguridad_vial/estudios_informes/informe_linea_directa.pdf

http://www.dgt.es/was6/portal/contenidos/documentos/seguridad_vial/estudios_informes/informe_accidentalidad_2009.pdf

http://www.dgt.es/was6/portal/contenidos/documentos/seguridad_vial/estudios_informes/jovenes_conductores_online.pdf

http://www.cmati.xunta.es/portal/noticia_pdf.jsp?lg=gl&area=13&orden=72

Comentarios desactivados en Arredor do noitebús: menos política e máis seguridade viaria

Comments are closed at this time.